Nuoseklusis vertimas

» Paslaugos » Vertimai žodžiu » Nuoseklusis vertimas

Kas yra nuoseklusis vertimas?Nuoseklusis

Nuoseklusis vertimas – vertimas, kai pranešėjas ir vertėjas kalba pakaitomis, kalbėtojas daro pauzes, kad vertėjas galėtų jo pasakytą mintį perteikti vertimo kalba. Nuosekliojo vertimo metu vertėjas turi išlaikyti atmintyje pranešėjo pasakytos kalbos turinį iki vertimo pradžios, o tam reikia labai gerai išlavintos ilgalaikės atminties ir didelio susikaupimo. Patyręs vertėjas nuosekliai gali išversti iki 10 minučių trukmės kalbėtojo kalbą, nestabdydamas kalbėtojo. Jei renginys trunka ilgiau nei 2 valandas, labai rekomenduojama nuosekliajam vertimui, kaip ir sinchroniniam vertimui, samdyti 2 vertėjus. Nuoseklųjį vertimą patariama naudoti trumpesniems dalykiniams renginiams. Šiam vertimui atlikti nereikalinga speciali įranga, tačiau renginio laiką planuoti reikia turint omenyje, kad nuosekliajam vertimui papildomai prireiks apie 70 proc. kalbėtojui reikalingo laiko, t. y. arba teks atitinkamai trumpinti kalbėtojui skirtą laiką, arba tiek pat pailginti renginio trukmę. Be to, nuoseklusis vertimas trikdo tuos renginio dalyvius, kurie supranta originalo kalbą ir kuriems vertimas nereikalingas.

Kokie įgūdžiai būtini nuosekliajam vertimui?

Verčiant nuosekliuoju būdu vertėjui reikalingi įvairūs įgūdžiai, ne vien tik puikus užsienio kalbos išmanymas. Norint profesionalai teikti nuosekliojo vertimo paslaugą, vertėjas turi mokėti labai atidžiai klausytis, analizuoti, ką kalba pašnekovas, užsirašyti svarbiausias kalbėtojo mintis ir vertimą pateikti taip, kad jis būtų kuo tikslesnis ir sklandžiai perteiktas vertimo kalba. Svarbiausios nuosekliojo vertėjo užduotys:

1) atidžiai klausytis (suprasti). Vertėjai klauso kitų žmonių labai skirtingai (lygiai taip pat, kaip psichoanalitikas turi specialų būdą klausytis pacientų pokalbių), nes klausymo tikslas yra skirtingas. Vertėjai nesiklauso tam, kad reaguotų ar prisijungtų prie pokalbio, jie klausosi, kad galėtų tiksliai atsiminti ir atkartoti kita kalba tai, kas buvo pasakyta.
2) analizuoti (rašyti pastabas). Užrašų rašymas yra antrojo kalbos analizės etapo dalis. Tam reikia sugebėti nustatyti informacijos svarbą ir atskirti pirminę bei antrinę informaciją, kad būtų galima aiškiai atskirti, kas ką pasakė, kur kas nutiko (kas, kada, kur, kaip įvyko).
Versdamas nuosekliai vertėjas rankose laiko rašiklį ir bloknotą, todėl mikrofonas turi būti stacionarus, kad jo nereiktų laikyti rankose.
3) iškomunikuoti. Trečiasis ir paskutinis etapui – tam, kad atkurtų, ką girdėjom, vertėjui reikia dar keleto skirtingų įgūdžių: gebėjimo pasinaudoti trumpalaike atmintimi, suprasti užrašus, sklandžiai atkartoti mintis. Streso valdymas ir balso tembro išlaikymas taip pat yra svarbi šio aspekto dalis. Klausytojai geriau sutelkia dėmesį, gali geriau suprasti pranešimą, pajausti ir išgirsti kalbėtojo balso toną, kai vertėjas perteikia ne tik tekstą kita kalba, bet ir kalbėtojo kūno kalbą, emocijas, balso tembrą.

Kadangi dirbant nuosekliai labai apkraunama vertėjo atmintis per visą vertimo laiką, o be to vertėjo sąmonėje vyksta daugybė kitų kalbinių procesų (įsiklausymas, minties supratimas, apdorojimas, pavertimas kitos kalbos struktūromis ir ištransliavimas auditorijai), primygtinai rekomenduojama ilgesniems nei 2 val. renginiams samdyti 2 vertėjus – palyginimui, vidutinio žmogaus, pvz. klausytojo, koncentracija vidutiniškai trunka 45 min. Nors profesionalaus vertėjo koncentracija ir atmintis išlavinta, po 45 min. dėl natūralių fiziologinių procesų vertėjas gali pradėti daryti vertimo klaidas. Pasirinkus vieną vertėją, būtina kas 45 min daryti 15 min pertraukas ir ne trumpesnę kaip 1 val. pietų pertrauką, per kurias vertėjas turi netrukdomas pailsėti. Jei kalbėtojas kalba 5–10 min. laiko tarpais, tokiomis sąlygomis kokybiškai versti visą dieną vienam vertėjui gali būti per sunku.

Kada naudojamas nuoseklusis vertimas

Nuoseklusis vertimas dažniausiai naudojamas verslo konferencijose, kur nėra daug dalyvių, verslo derybose, spaudos konferencijose, mažose grupėse, išvykose, per darbo pietus ar vakarienes.

Nuosekliojo vertimo paslaugas teikiame visoje Lietuvoje

Nuosekliojo vertimo paslaugą teikiame ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje bei užsienio valstybėse. Jei reikia, mūsų vertėjai mielai vyksta kartu su klientu į bet kurią šalį ir verčia pokalbiuose su užsienio klientais.

Nuosekliojo vertimo kaina priklauso nuo vertimo temos, trukmės, klausytojų skaičiaus ir pan. Kreipkitės į mūsų biuro projektų vadovą ir mes aptarsime jūsų poreikius bei pasiūlysime optimalią nuosekliojo vertimo kainą.