APIE MUS

» Apie Mus

KAS MES

 • 2001 m. du profesionalūs konferencijų vertėjai įsteigė vertimų biurą – UAB „Metropolio vertimai“. Sėkmingai vystoma veikla lėmė įmonės plėtrą, pritraukė daugiau specialistų. Šiandien esame darni, patikima profesionalų komanda, dirbanti jums. Mūsų vertimai nėra vien žodžiai. Tai perteiktos jūsų mintys ir idėjos.
  • Mes:
  • orientuojamės į klientus – stengiamės suprasti jų esamus ir būsimus poreikius, tenkinti reikalavimus ir viršyti lūkesčius;
  • aukščiausią teikiamų paslaugų kokybę laikome pagrindiniu įmonės tikslu;
  • esame lankstūs ir operatyvūs;
  • greitai reaguojame į klientų pastabas ir pageidavimus, užtikriname tęstinį bendradarbiavimą;
  • griežtai laikomės konfidencialumo;
  • esame inovatyvūs, savo veikloje stengiamės tausoti gamtą ir jos išteklius;
  • savo įmonėje siekiame įvairovės, tad įvairovės principą taikome ir telkdami savo komandą;
  • standartizuodami vidinius procesus užtikriname efektyvų ir sklandų profesionalių paslaugų teikimą.

KAS MES

 • 2001 m. du profesionalūs konferencijų vertėjai įsteigė vertimų biurą – UAB „Metropolio vertimai“. Sėkmingai vystoma veikla lėmė įmonės plėtrą, pritraukė daugiau specialistų. Šiandien esame darni, patikima profesionalų komanda, dirbanti jums. Mūsų vertimai nėra vien žodžiai. Tai perteiktos jūsų mintys ir idėjos.
  • Mes:
  • orientuojamės į klientus – stengiamės suprasti jų esamus ir būsimus poreikius, tenkinti reikalavimus ir viršyti lūkesčius;
  • aukščiausią teikiamų paslaugų kokybę laikome pagrindiniu įmonės tikslu;
  • esame lankstūs ir operatyvūs;
  • greitai reaguojame į klientų pastabas ir pageidavimus, užtikriname tęstinį bendradarbiavimą;
  • griežtai laikomės konfidencialumo;
  • esame inovatyvūs, savo veikloje stengiamės tausoti gamtą ir jos išteklius;
  • savo įmonėje siekiame įvairovės, tad įvairovės principą taikome ir telkdami savo komandą;
  • standartizuodami vidinius procesus užtikriname efektyvų ir sklandų profesionalių paslaugų teikimą.
  • Mūsų tikslas:
  • ugdyti ir puoselėti aukštų profesinių kompetencijų darbuotojų komandą;
  • teikti aukščiausios kokybės, tarptautinius standartus atitinkančias paslaugas;
  • kurti tvarius ryšius su klientais ir partneriais, profesionaliai tenkinant jų lūkesčius;
  • užtikrinti nuolatinę įmonės paslaugų kokybę, jos vientisumą ir vystymą.

VIZIJA

VIZIJA

  • Mūsų tikslas:
  • ugdyti ir puoselėti aukštų profesinių kompetencijų darbuotojų komandą;
  • teikti aukščiausios kokybės, tarptautinius standartus atitinkančias paslaugas;
  • kurti tvarius ryšius su klientais ir partneriais, profesionaliai tenkinant jų lūkesčius;
  • užtikrinti nuolatinę įmonės paslaugų kokybę, jos vientisumą ir vystymą.

KOMANDA

RamūnasČesonis
  RamūnasČesonis

  Įmonės bendrasavininkas, šiuo metu dirba Europos Komisijoje

  MonikaMatulevičiūtė
   MonikaMatulevičiūtė

   Įmonės bendrasavininkė, žodinių vertimų vadovė

   VaidaMastauskienė
    VaidaMastauskienė

    Įmonės bendrasavininkė, direktorė

    Živilė<br />
Šilanskienė
     Živilė
     Šilanskienė

     Direktorės pavaduotoja

     Tadas<br />
Čiuberkis
      Tadas
      Čiuberkis

      Pardavimo projektų vadovas

      Ramunė<br />
Bakanavičiūtė
       Ramunė
       Bakanavičiūtė

       Žmogiškųjų išteklių vadovė

       Giedrė<br />
Lileikytė
        Giedrė
        Lileikytė

        Projektų vadovė

        Aurelija<br />
Mirinauskienė
         Aurelija
         Mirinauskienė

         Projektų vadovė

         Eglė<br />
Suško
          Eglė
          Suško

          Vyr. finansininkė

          Rasa<br />
Savukynienė
           Rasa
           Savukynienė

           Lingvistė

           KOKYBĖS
           POLITIKA

           • UAB „Metropolio vertimai“ teikia vertimo ir kitas lingvistines bei susijusias paslaugas. Kruopštus ir atsakingas darbas ypač svarbus, o atsakomybė – didžiulė. Siekiame, kad paslaugų kokybė atitiktų LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 17100:2015 standartų reikalavimus ir visada tenkintų klientų ir partnerių lūkesčius.
            • Vykdydami savo veiklą vadovaujamės šiais principais ir vertybėmis:
            • aukščiausią teikiamų paslaugų kokybę laikome pagrindiniu įmonės tikslu;
            • orientuojamės į klientus – stengiamės suprasti jų esamus ir būsimus poreikius, tenkinti reikalavimus ir viršyti lūkesčius;
            • atsiradusius papildomus laiko, darbuotojų, technologinius, materialius ir nematerialius išteklius pirmiausia nukreipiame kokybės gerinimo tikslams pasiekti;
            • keliame aukščiausius profesinius reikalavimus darbuotojams, laisvai samdomiems specialistams ir įmonės partneriams, kurie kuria, tikrina, koreguoja parduodamas paslaugas ar kitaip prisideda prie jų kokybės;
            • laikomės nuostatos, kad klientai turi žinoti ir būti informuoti apie įmonės pastangas ir priemones teikti tik aukščiausios kokybės paslaugas bei laikytis standartų reikalavimų.
            • Įmonės vadovybė įsipareigoja:
            • užtikrinti kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 17100:2015 standartų reikalavimus, funkcionavimą ir nuolatinį jos rezultatyvumo gerinimą;
            • laikytis Lietuvos vertimų biurų asociacijos ir kitų organizacijų, kurioms priklauso įmonė, kokybės standartų, etikos kodeksų;
            • atsižvelgdama į klientų poreikius, pasiūlyti geriausius vertimo ir kitų lingvistinių bei susijusių paslaugų sprendimus;
            • skirti pakankamai išteklių paslaugų kokybei ir visos kokybės vadybos sistemai gerinti, darbuotojų ir samdomų specialistų motyvacijai, kvalifikacijai tobulinti, naujoms technologijoms;
            • reguliariai peržiūrėti (ir esant poreikiui koreguoti), kad kokybės politika atitiktų įmonės tikslus;
            • užtikrinti, kad įmonėje kokybės politika būtų suprantama ir įgyvendinama.

           KOKYBĖS
           POLITIKA

           • UAB „Metropolio vertimai“ teikia vertimo ir kitas lingvistines bei susijusias paslaugas. Kruopštus ir atsakingas darbas ypač svarbus, o atsakomybė – didžiulė. Siekiame, kad paslaugų kokybė atitiktų LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 17100:2015 standartų reikalavimus ir visada tenkintų klientų ir partnerių lūkesčius. Vykdydami savo veiklą vadovaujamės šiais principais ir vertybėmis.
            • aukščiausią teikiamų paslaugų kokybę laikome pagrindiniu įmonės tikslu:
            • orientuojamės į klientus – stengiamės suprasti jų esamus ir būsimus poreikius, tenkinti reikalavimus ir viršyti lūkesčius;
            • atsiradusius papildomus laiko, darbuotojų, technologinius, materialius ir nematerialius išteklius pirmiausia nukreipiame kokybės gerinimo tikslams pasiekti;
            • keliame aukščiausius profesinius reikalavimus darbuotojams, laisvai samdomiems specialistams ir įmonės partneriams, kurie kuria, tikrina, koreguoja parduodamas;
            • paslaugas ar kitaip prisideda prie jų kokybės;
            • laikomės nuostatos, kad klientai turi žinoti ir būti informuoti apie įmonės pastangas ir priemones teikti tik aukščiausios kokybės paslaugas bei laikytis standartų reikalavimų.
            • Įmonės vadovybė įsipareigoja:
            • laikytis Lietuvos vertimų biurų asociacijos ir kitų organizacijų, kurioms priklauso įmonė, kokybės standartų, etikos kodeksų;
            • atsižvelgdama į klientų poreikius, pasiūlyti geriausius vertimo ir kitų lingvistinių bei susijusių paslaugų sprendimus;
            • skirti pakankamai išteklių paslaugų kokybei ir visos kokybės vadybos sistemai gerinti, darbuotojų ir samdomų specialistų motyvacijai, kvalifikacijai tobulinti, naujoms technologijoms;
            • užtikrinti kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 17100:2015 standartų reikalavimus, funkcionavimą ir nuolatinį jos rezultatyvumo gerinimą;
            • reguliariai peržiūrėti (ir esant poreikiui koreguoti), kad kokybės politika atitiktų įmonės tikslus;
            • užtikrinti, kad įmonėje kokybės politika būtų suprantama ir įgyvendinama.