Teisiniai vertimai

» Paslaugos » Vertimai raštu » Teisiniai vertimai

Kas yra teisiniai vertimai?

Teisiniai vertimai – tai teisės srities tekstų vertimai, kurie reglamentuoja teisinius santykius. Šiuos dokumentus gali versti tik vertėjas, turintis šios srities tekstų vertimo patirties, išmanantis teisinius dalykus. Tai kruopštus darbas, reikalaujantis atidumo. Išverstas teisinis tekstas turi būti aiškus, tikslus ir sklandus. Net ir menkiausia vertimo klaida gali sukelti daug problemų.

TeisininkasKokie būna teisiniai vertimai?

Teisė gali būti susijusi su bet kuria sritimi – politika, ekonomika, socialine kultūra, tarptautiniais santykiais ir daugybe kitų.

Teisiniai vertimai apima platų verčiamų dokumentų spektrą:

• sutartys;
• įgaliojimai;
• reglamentai;
• įstatai;
• įstatymai;
• bylos;
• protokolai;
• sandoriai ir t. t.

Kas gali versti teisinius tekstus?

Temide

Teisinių tekstų vertimai – tai specifinių žinių reikalaujantys vertimai. Teisė skirstoma į daug smulkesnių teisės šakų, kaip administracinė, civilinė, konstitucinė, baudžiamoji, tarptautinė, mokesčių ir kt. Jos skiriasi viena nuo kitos ir reikalauja specifinių žinių. Todėl vertėjas turi būti sukaupęs daug teisinių žinių. Teisiniai vertimai atliekami vertėjų, kurie turi didelę patirtį šių dokumentų vertime, puikiai išmano specifinę teisinę kalbą. Neretai vertėjai turi ir papildomą teisinį išsilavinimą. Šiems vertimams labai svarbus formuluočių tikslumas, logiška struktūra. Vertimas turi atitikti originalo turinį. Neretai kyla nesusipratimų ir keblumų, nes įvairių šalių teisinės sistemos yra skirtingos. Todėl labai svarbu, kad vertime atsispindėtų tikslus originalaus turinio variantas. Labai svarbu, kad vertimas būtų kokybiškas. Vertėjai, verčiantys teisinius tekstus, yra susipažinę su skirtingų šalių teisinėmis sistemomis, išmano dokumentams keliamus reikalavimus, žino specifines teisines formuluotes ir juridinius terminus.

Ar teisiniai vertimai yra redaguojami?

Teisiniai vertimai, kaip ir visi kiti mūsų biure atliekami vertimai, yra redaguojami. Teisinių tekstų vertėjai dažnai nėra lingvistai. Todėl norint užtikrinti teisinių tekstų vertimo sklandumą ir kalbos taisyklingumą, pasitelkimas redaktorius. Lietuvių kalbos redaktorius užtikrina, kad būtų išlaikyta taisyklinga rašyba ir skyryba, kalbos stilius, teksto nuoseklumas ir kiti dalykai. Didelius vertimus verčia keletas vertėjų, yra sudaroma vertėjų ir redaktorių darbo grupė, kurios nariai glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje, derina terminus, frazes ir pan.

Į kokia kalbas verčiami teisiniai tekstai?

Teisinius vertimus atliekame iš lietuvių kalbos į bet kurią pasaulio kalbą ir atvirkščiai. Dažniausiai verčiame:
iš / į anglų kalbą;
iš / į rusų kalbą;
iš / į vokiečių kalbą;
iš / į lenkų kalbą.

Taip pat iš anglų kalbos į rusų kalbą ir atvirkščiai.

Kam reikalingi teisiniai vertimai?

Teisinių vertimų paslauga reikalinga tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims (įmonėms). Šie vertimai dažniausiai būna skubūs. Labai svarbu, kad vertėjas nevėluotų ir laikytųsi sutartų terminų, nes pavėlavus gali atsitikti taip, kad vertimas jau nebus aktualus. Dėl laiku neatlikto vertimo gali neįvykti sandoris, teismo posėdis, kiti svarbūs susitarimai. Visa tai sukels nuostolius tiek klientui, tiek mūsų vertimų biurui, tiek vertėjui.

Didžiausią dalį verčiamų teisinių dokumentų sudaro Europos Komisijos, advokatų kontorų, teisinių biurų, notarų kontorų, teismų užsakymai. Tai įvairių sutarčių, protokolų, bylų, įstatymų, reglamentų, teisės aktų, nutarčių vertimai.

Konfidencialūs teisiniai vertimai

Vertėjams tenka versti įmonių, fizinių asmenų dokumentus, kuriuose pateikiama informacija neturi būti prieinama kitiems asmenims. Todėl labai svarbu, kad būtų užtikrintas konfidencialumas. Esame atsakinga įmonė, todėl su klientais ir vertėjais esame sudarę konfidencialumo sutartis. Vertėjai įsipareigoja neatskleisti ir neperduoti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims.

Teisiniai vertimai į retas Lietuvoje kalbas

Mūsų valstybė yra atvira kitų šalių piliečiams. Į mūsų šalį atvykę kitataučiai dažnai nesupranta plačiai pasaulyje naudojamos anglų kalbos, o kalba tik savo gimtąja kalba. Todėl atsiranda vis didesnis retesnių ir labai retų kalbų teisinių tekstų vertimų poreikis. Pasitaiko atvejų, kad ir mes, turintys didelę patirtį vertimų srityje, nesame anksčiau vertę iš tam tikros retos kalbos. Tačiau mes turime daug patikimų partnerių visame pasaulyje, todėl galime prašyti jų pagalbos.

Profesionalus vertimas žodžiu

Pasirašant sandorius pas notarą, taip pat teismo posėdžiuose yra reikalingi vertėjai, verčiantys žodžiu. Mūsų vertimo biuras gali pasiūlyti kokybišką ir profesionalų vertimą žodžiu. Turime daug patyrusių, kvalifikuotų vertėjų, verčiančių teisine tematika. Galime pasiūlyti bet kurios kalbos vertėją. Dažniausiai reikia anglų, rusų, lenkų, prancūzų kalbų vertėtų.

Vertėjų darbas neretai būna susijęs su stresu. Tokioms institucijoms kaip migracijos tarnyba, policija ar valstybės sienos apsauga vertėjo paslaugų dažnai prireikia netikėtai, apklausiant įtariamąjį ir panašiai. Vertėjas turi versti be jokio išankstinio pasiruošimo. Dėl to jis turi puikiai žinoti teisinę terminologiją, būti atsparus stresui, greitai orientuotis ir nepasimesti netikėtose situacijose. Žodinių vertimų kaina priklauso nuo kalbos kombinacijos.

Kreipkitės dėl teisinių vertimų

Teisinių dokumentų vertimo paslauga klientams labai dažnai reikalinga su notariniu arba biuro tvirtinimu. Mūsų biuras bendradarbiauja su notarų biuru, todėl jums nereikės iš anksto registruoti vizito pas notarą – visa tai padarysime mes. Notariniam tvirtinimui turėsite mums pristatyti dokumento originalą. Originalą galite mums atsiųsti paštu, arba atnešti į biurą, esantį Vilniuje.