Moksliniai vertimai

» Paslaugos » Vertimai raštu » Moksliniai vertimai

Mokslinių vertimų svarba

Mokslinė kolba

Mokslo svarba sprendžiant šiuolaikinės visuomenės problemas tikriausiai niekas neabejoja. Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai vertinami dėl savo išskirtinių gebėjimų, ekspertinių žinių ir patirties. Jie dalyvauja įgyvendinant pasaulinius mokslo projektus ir pristato išradimus, kurie keičia pasaulį. Fizikos srityje dirbantys mokslininkai jau seniai pripažinti pasaulyje už aukščiausio lygio tiriamuosius darbus.

Visuomenės senėjimas kelia ypatingai didelius iššūkius sveikatos apsaugos sistemai, su kuriais padeda tvarkytis biomedicininės inžinerijos atradimai. Jais gali pasigirti ir Lietuvos mokslininkai. Nemažai mokslininkų, dirbančių biomedicininės inžinerijos srityje, susilaukė pripažinimo ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Lietuvos mokslininkai taip pat stebina pasaulį unikaliais atradimais, padedančiais gydyti nepagydomas ligas. Magnetinio rezonanso aparatas, kompiuterinis tomografas, širdies stimuliatoriai, dirbtinės galūnės, išmanieji sveikatos prietaisai – visa tai yra pastarojo laikotarpio laimėjimai.

Moksliniai vertimai – tai mokslinių straipsnių, tyrimų, teorijų vertimai, vadovėlių vertimai, taip pat disertacijų vertimai, bakalauro ir magistro darbų vertimai ir pan. Moksliniuose vertimuose iškeliamos ir grindžiamos problemos. Šiems vertimams būdingas abstraktumas ir tikslumas. Nuo tikslumo taip pat neatsiejamas glaustumas, nes tikslus tekstas – tai glaustas tekstas. Mintys tokiuose tekstuose dėstomos kuo glausčiau, užtikrinant jų dėstymo logiškumą. Tolesnė mintis turi išplaukti iš anksčiau išdėstytų minčių. Tekstas turi būti nuoseklus, išsamus ir aiškiai suprantamas. Šie vertimai reikalauja tos srities, kuriai priskiriamas tekstas, žinių. Todėl šiuos vertimus gali atlikti tik atitinkamos mokslo srities išsilavinimą turintys vertėjai ir patyrę kalbos specialistai.

MokslaiMokslinių straipsnių vertimas

Moksliniai straipsniai reguliariai skelbiami mokslo žurnaluose ir kituose moksliniuose leidiniuose. Tai naujų žinių šaltinis. Dažniausiai straipsniai publikuojami anglų kalba. Moksliniuose straipsniuose dažnai keliamos problemos, kurių prieš tai niekas netyrinėjo. Todėl vertėjas būtinai turi konsultuotis su straipsnio autoriumi tam, kad būtų tiksliai perteikiama informacija. Svarbu labai tiksliai perteikti teksto mintį, kad kiti pasaulio mokslininkai galėtų pakartoti tyrimus, įsitikinki rezultatų patikimumu ir teisingumu.

Labai dažnai rašant baigiamuosius darbus, disertacijas, papildomos informacijos prireikia ieškoti moksliniuose straipsniuose, kad teksto žinutė būtų perteikiama aiškiai ir suprantamai.

Į kokias kalbas verčiami moksliniai tekstai?

Mokslinius tekstus verčiame iš lietuvių kalbos į bet kurią užsienio kalbą ir atvirkščiai. Bene daugiausiai mokslinių tekstų yra parašyta anglų kalba. Tai įvairūs tyrimai, bandymai, aprašymai. Nors ir daugelis moka anglų kalbą, bet dėl mokslinių terminų sudėtingumo ir būtinybės viską suprati teisingai, atsiranda poreikis jų vertimui.

Kokybiški moksliniai vertimai

Moksliniai tekstai kaip ir visi kiti skiriasi savo tematika (medicinos, psichologijos, pedagogikos, finansų ir kt. sritys). Todėl kiekvienam vertimui parenkame savo srities specialistą. Tik gerai savo sritį išmanantis vertėjas gali puikiai atlikti vertimą. Jei vertėjas, nežinodamas tam tikros srities terminologijos ir specifikos, vers pažodžiui, vertimas nebus kokybiškas. Vertėjas turi išmanyti verčiamo teksto srities nusistovėjusią kalbą. Tai reiškia, kad jis turi žinoti tų pačių žodžių ir posakių vartojimą ne tik terminijoje, bet ir šnekamojoje kalboje.

Moksliniai vertimai, kaip ir visi kiti mūsų biure atliekami vertimai, yra redaguojami. Šios srities vertėjai dažnai nėra lingvistai, bet jiems svarbu užtikrinti mokslinių tekstų ir dokumentų vertimo tikslumą. Lietuvių kalbos redaktorius užtikrina, kad būtų išlaikyta taisyklinga rašyba ir skyryba, kalbos stilius, teksto nuoseklumas ir kiti dalykai.

Neretai moksliniai vertimai būna skubūs. Jei vertimas didelis, yra sudaroma vertėjų ir redaktorių komanda, kurioje glaudžiai tarpusavyje bendradarbiaujama, tariamasi su kompetentingais specialistais, derinami terminai ir kiti dalykai.

Mokslinius vertimus užsako tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Tai studentai, dėstytojai, žiniasklaidos atstovai, leidyklos, farmacijos kompanijos.

Mokslinių vertimų kaina

Mokslinių vertimų kaina priklauso nuo verčiamo teksto sudėtingumo ir mokslinės srities, taip pat nuo kalbų kombinacijos. Kaip minėjome, didžioji dalis mokslinių dokumentų, straipsnių parašyti anglų kalba, o vertimai dažniausiai atliekami į lietuvių kalbą. Tačiau pasitaiko vertimų ir į rusų kalbą. Kai vertimą atliekame iš vienos užsienio kalbos į kitą, šiek tiek gali padidėti vertimo paslaugų kaina. Konkrečią kainą ir atlikimo terminą galime nustatyti tik pamatę vertimą.

Gavę dokumentą vertimui atidžiai peržiūrime, įvertiname sudėtingumo lygį, pagal dokumento sritį parenkame tinkamiausią vertėją, suderiname vertimo terminus, kainas. Dėl mokslinių tekstų sudėtingumo, dažnai ir vertimo terminas būna kiek ilgesnis, nei bendro pobūdžio vertimų.

Jei jums reikia mokslinių vertimų, kreipkitės į mūsų biurą Vilniuje. Mes atliksime vertimus greitai ir kokybiškai už prieinamą kainą.