Lokalizavimas

» Paslaugos » Kitos paslaugos » Lokalizavimas

Kas yra vertimų lokalizavimas?

Vertimų lokalizavimas – tai vertimų pritaikymas konkrečiai sociokultūrinei ir kalbinei aplinkai, kurioje jie bus naudojami. Norint vertimą pritaikyti konkrečiai šaliai, pasiekti ir sudominti kuo platesnę tikslinę auditoriją, dažniausiai yra lokalizuojamos:

  • interneto svetainės
  • reklaminiai tekstai
  • žinynai
  • programinė įranga
  • vartotojų vadovai
  • įvairi dokumentacija
  • mobiliosios programos
  • kompiuteriniai žaidimai

Kaip lokalizuoti tekstą?Lokalizacija

Vertėjas, išvertęs tekstą iš tam tikros užsienio kalbos, turi pritaikyti jį tikslinei auditorijai taip, tarsi jis būtų ne išverstas, o parašytas pasirinkta kalba: reikia atsižvelgti į kultūrinius ypatumus, tradicijas, kalbines aktualijas, stilistinius reikšmės niuansus, aktualius vietos įstatymus. Kokybiškai išverstas ir lokalizuotas tekstas turi būti sklandus, rišlus, sakinių sintaksė turi būti pritaikyta kalbai, į kurią yra verčiama. Tai ypač pasakytina apie reklamos priemonių lokalizavimą. Šiuo atveju svarbu užtikrinti, kad tekstas būtų išverstas taip, kad patrauktų adresato dėmesį. Tokiu atveju nepakaktų vien tik atsižvelgti į valiutų skirtumus, datos ar skaičių rašymo ypatumus, asmenvardžių adaptavimo subtilybes ir panašius dalykus. Kitaip tariant lokalizavimas apima daug daugiau nei vien tik kokybišką vertimą.

Svetainių bei programų lokalizavimas

Teikiant programinės įrangos lokalizavimo ar interneto svetainių lokalizavimo paslaugas itin svarbu laikytis terminų ir stiliaus vientisumo, garantuoti, kad nebus sugadintas programavimo kalbos kodas. Kad šie dalykai būtų užtikrinti, teikdami lokalizavimo paslaugas naudojame kompiuterizuoto vertimo programas. Dažniausiai naudojamos yra šios programos: „SDL Trados Studio“, „Memsource“, „MemoQ“, „SDLX“. Vertimų kokybė užtikrinama naudojant šias kokybės tikrinimo programas: „Xbench“, „Verifika“, „QA Distiler“ ir kitus CAT programose įdiegtus kokybės tikrinimo įrankius. Naudojant minėtas ir panašias programas, žinoma, mažėja ir siūlomų lokalizavimo paslaugų kaina, nes labai dažnai vertimuose yra pasikartojančių žodžių, frazių ar net sakinių. Tai padeda sutaupyti laiko ir, kaip jau minėta, paslaugų kaina yra mažesnė. Taigi lokalizavimas nėra įsivaizduojamas be specialių automatizuotų programų naudojimo.

LokalizeLokalizacijos darbų etapai

Teikdami programinės įrangos, interneto svetainių, reklamos priemonių, gaminių instrukcijų lokalizavimo ir kitų klientų užsakymų lokalizavimo paslaugas darbus atliekame šia seka:

• Klientas atsiunčia ar pateikia nuorodas į medžiagą, kurią nori lokalizuoti.
• Analizuojame gautą projektą. Lokalizuojant tekstus ypatingas dėmesys skiriamas terminijai suderinti. Todėl yra sudaromi terminų žodynėliai, svarbiausi ir dažniausiai vartojami terminai, pavadinimai ar kiti svarbūs žodžiai yra derinami kartu su užsakovu. Atsižvelgiant į lokalizuojamo teksto sritį, terminija derinama konsultuojantis su tos srities specialistais (medicinos, teisės, rinkodaros ir pan.).
• Projekto parengimas vertimui (parengiamas vertimo projektas, tai yra originalus tekstas, užsakovo pateikta papildoma lokalizuoti reikalinga medžiaga, vertimo atmintys).
• Formuojame vertimo komandą. Versdamas vertėjas (ar keletas vertėjų, jei medžiaga didelės apimties) dėl reikalingų vartoti terminų konsultuojasi su konkrečios srities specialistais. Jei verčia keletas vertėjų, projektų vadovas užtikrina, kad jų darbas būtų derinamas tarpusavyje.
• Redaguojame išverstą tekstą. Lingvistas redaguoja vertimą gramatikos, reikšmės, stiliaus aspektais.
• Tikriname teksto kokybę. Išverstas ir suredaguotas tekstas yra tikrinamas naudojant automatizuotas vertimo kokybės tikrinimo programas ar įrankius: tikrinamas terminijos nuoseklumas, rašyba, tam tikrų konkrečiai šaliai būdingų ženklų rašymas (pavyzdžiui, valiuta, skaičiai, data, matavimo vienetai ir pan.). Tekstas tikrinimas ir iš techninės pusės: teksto išdėstymas, antraštės, grafiniai paveikslėliai, iliustracijos, maketavimo ženklai, korektūra.
• Projektų vadovas dar kartą patikrina, ar įgyvendinti visi kliento reikalavimai, ir atiduoda galutinį vertimą klientui.

Lokalizavimo specialistai

Lokalizavimo paslaugų kainos, kaip ir tekstų vertimo kainos, priklauso nuo keleto dalykų: kalbų kombinacijų, teksto pobūdžio, apimties, srities, sudėtingumo ir paslaugos atlikimo termino. Kreipkitės ir mes visuomet pasiūlysime optimaliausią ir konkurencingą kainą. Tai padaryti galite pasirinkę jums patogiausią būdą:

• užeikite į mūsų biurą Vilniuje (Ulonų g. 5, „Danolos“ verslo centras);
• paskambinkite telefonu +370 5 261 8069 arba
• susisiekite el. paštu global@metropolis.lt.